Visie

Ons bureau stelt zich flexibel en creatief op om tot het resultaat te komen dat u voor ogen heeft. We nemen de tijd om naar u te luisteren, denken mee en benaderen een opdracht vanuit verschillende invalshoeken zonder daarbij het kostenaspect uit het oog te verliezen.

Ook overleggen we wanneer nodig met overheden en andere belanghebbenden. We combineren onze expertise met die van de aannemer, de constructeur, en andere deskundigen om tot een resultaat met meerwaarde te komen. We stellen ons graag op als teamspeler en hebben respect voor de kennis en ervaring die de verschillende bouwpartners kunnen inbrengen in het bouwproces.

Contact

HOPPENBROUWERS Architectuur
Kleveringweg 51
2616 LZ Delft
T : +31 15 2138646
M: +31 6 51661040
KvK: 273 60 187

Spreekuur

Veruit de meeste van onze projecten zijn verbouwingen. Wat kan er allemaal, wat zijn de regels van de gemeente, wat kost een verbouwing en wat zijn de bijkomende kosten?

Als u vragen heeft over een verbouwing of uitbreiding, neem dan contact op voor een spreekuur. Dat geeft u veel informatie en schept geen verplichtingen.

Bel of Mail ons voor een afspraak.